SKUPINA A

CO MŮŽETE ŘÍDIT:

motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

Podmínky pro získání řidičského průkazu :

věk 24 let,
věk 21 let (pro tříkolová),
věk 20 let (je-li min. 2 roky držitelem A2)
platná lékařská prohlídka
úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži
Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla
a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

KDY MŮŽETE ZAČÍT:

Teoretickou výuku i praktický výcvik začnete zpravidla do týdne od podání přihlášky. Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku. Z praktických důvodů doporučujeme zahájení kurzu nejvýše 6 měsíců před dovršením požadovaného věku.

PLATBA (CENA UVEDENA V CENÍKU):

Kurz můžete zaplatit:

  • převodem
  • hotově
  • kartou i mobilem