SKUPINA B

CO MŮŽETE ŘÍDIT:

B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v § 80a, odst. 1, písmenech a) až e) zákona č. 361/2000 Sb., jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti
nepřevyšující 750 kg,
převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo
převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu

Podmínky pro získání řidičského průkazu:

věk 18 let
platná lékařská prohlídka
úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU
Výhoda – „B96″ lze absolvovat současně se zkouškou na skupinu B

kdy můžete začít:

Teoretickou výuku i praktický výcvik začnete zpravidla do týdne od podání přihlášky. Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku. Z praktických důvodů doporučujeme zahájení kurzu nejvýše 6 měsíců před dovršením požadovaného věku.

PLATBA (CENA UVEDENA V CENÍKU):

  Kurz můžete zaplatit:

  • převodem
  • hotově
  • kartou i mobilem